Miloševic: einde NAVO

,,De NAVO zal aan de oorlog om Kosovo te gronde gaan.'' Dat voorspelde de Joegoslavische president Slobodan Miloševic in een gisteren gepubliceerd vraaggesprek met het Slowaakse blad Praca.

,,Ik ben ervan overtuigd dat het militaire pact hier zal ondergaan'', aldus Miloševic. Hij zei dat de NAVO-aanvallen Joegoslavië niet tot overgave of inbinden zullen dwingen. ,,Deze oorlog is een oorlog om ons er onder te krijgen, maar de Serviërs koesteren de vrijheid en het vaderland meer dan wat dan ook en ze zullen ons dus ook dit keer niet verslaan.'' Volgens de Joegoslavische leider zijn de NAVO-aanvallen tot dusverre weinig effectief geweest en hebben ze de militaire capaciteit van Joegoslavië nauwelijks geschaad. ,,De aanvallen raken vooral niet-militaire doelen. We hebben geen oorlogsverliezen en we hebben pas vijf soldaten verloren.''

De Serviërs, aldus Miloševic, hebben al meer dan vijftig NAVO-vliegtuigen en meer dan honderd kruisraketten neergeschoten. ,,We hebben nu de ervaring die we in het begin misten. We kennen de sterkte en zwakte van onze tegenstander, we kunnen hun doelen voorspellen en hun raketten vernietigen voor ze die bereiken.''

Op de vraag of Joegoslavië voorbereid is op een mogelijke grondaanval van de NAVO zei Miloševic: ,,Natuurlijk verwachten we die in principe. Dan zullen we ze pakken. We zullen de vijand vernietigen op de drempel van ons huis, we zullen hem wegjagen.''

In het vraaggesprek riep Miloševic Rusland op Joegoslavië militaire hulp te verlenen, al kan het land de NAVO ook alleen wel aan. ,,Elke Serviër kijkt met hoop naar het oosten, waar de zon opgaat. We stellen de diplomatieke steun van Moskou op prijs, maar we hebben ook militaire en technische hulp nodig.'' Dat de Serviërs zich schuldig maken aan `etnische zuivering' in Kosovo wilde Miloševic niet weten: ,,Voor de bombardementen begonnen, verlieten de Albanezen Kosovo niet. De vluchtelingen zijn een gevolg van de bombardementen'', aldus Miloševic. (Reuters)