EU verdeeld over olie-embargo

De landen van de Europese Unie zijn het niet eens over een olie-embargo tegen Joegoslavië en over aanscherping van al bestaande sanctiemaatregelen. Dat is gisteren gebleken bij overleg van hoge ambtenaren uit de vijftien landen. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken bespreken de kwestie maandag in Luxemburg.

Gisteren verzetten Griekenland en Italië zich tegen een verbod op de levering van olie en olieproducten aan Joegoslavië. Griekenland wil zo'n embargo alleen als daartoe eerst in een resolutie van de VN is besloten. Italië vindt dat een embargo pas aan de orde komt als blijkt dat de NAVO-bombardementen onvoldoende zijn om Joegoslavië tot aanvaarding van een regeling over Kosovo te dwingen.

Frankrijk wil geen olie-embargo waarbij militairen tankers in de Adriatische Zee inspecteren. Daarvoor is volgens Frankrijk een VN-resolutie nodig. Frankrijk stelt een afspraak van de EU met de buurlanden van Joegoslavië voor om olieleveringen te beperken.

Nederland is wel voor een totaal olie-embargo. Nederland wil ook reeds bestaande sancties tegen Joegoslavië verder aanscherpen. Volgens Franse diplomaten maken zulke voorstellen weinig kans om door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken te worden aanvaard. Frankrijk is zelf tegen zulke maatregelen.

Gisteren is gesproken over bevriezing van persoonlijke tegoeden van leden van het Joegoslavische bewind en over uitbreiding van het visumverbod tot iedereen die betrokken is bij de repressie in Kosovo. Ook is voorgesteld om een totaal vliegverbod op Joegoslavië in te stellen. De Franse en de Britse regering hebben dat voorstel niet overgenomen.

Een onzer redacteuren voegt hier aan toe: Texaco bevestigde gisteren op 10 april nog een scheepslading benzine in Montenegro te hebben afgeleverd. De leverantie, die deel uitmaakte van een contract met het Montenegrijnse importbedrijf Pemed, betrof 65.000 vaten benzine. Ter vergelijking: het totale verbruik van ruwe olie in Joegoslavië bedroeg vóór het begin van de NAVO-aanvallen 55.000 vaten per dag. Texaco had de verzekering van Pemed gekregen dat de benzine niet aan Servië wordt doorgeleverd.

De lading werd in de havenstad Bar gelost en zou alleen met tankauto's of eventueel per vliegtuig naar Servisch gebied getransporteerd kunnen worden, want er is ter plaatse geen pijpleidingverbinding. Het oliebedrijf voorziet geen nieuwe leveranties zolang de oorlog voortduurt.

Ook de in Athene gevestigde reder Lotus bevestigde gisteren tien dagen geleden nog twee kleine leveranties van brandstoffen (5.000 ton diesel en 4.600 ton benzine) in Montenegro te hebben afgeleverd. Lotus zal de leveranties voortzetten zolang deze legaal zijn, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

De NAVO, die de belangrijkste olieleiding naar Joegoslavië, de raffinaderijen en opslagvoorzieningen in Joegoslavië heeft gebombardeerd, heeft alle lidstaten en de buurlanden Roemenië en Bulgarije verzocht geen olie meer aan het land te leveren. Bij de NAVO-top van vrijdag in Washington wordt geprobeerd overeenstemming over een juridische basis voor een internationaal olie-embargo te bereiken.