Cultuurraad weer negatief over jazzorkest

De Raad voor Cultuur heeft staatssecretaris Van der Ploeg (OCW) opnieuw geadviseerd het Dutch Jazz Orchestra niet te subsidiëren. De Raad is wel positief over over doelstelling en verrichtingen van het DJO, maar kent er vanwege de schaarse middelen geen prioriteit aan toe. In 1996 kwam de Raad ook tot dat negatieve advies, dat destijds werd opgevolgd door de toenmalige staatssecretaris Nuis.

Nadat de bezwaarschriftencommissie van het ministerie van OCW had vastgesteld dat bij het opstellen van het advies geen sprake was geweest van voldoende deskundigheid, kwam de Raad in 1997 wederom tot een negatief advies. De rechter oordeelde echter begin vorige maand dat de Raad niet kon aantonen dat het nieuwe advies zorgvuldig en degelijk gemotiveerd was. De Raad voor Cultuur had onder andere gezegd te oordelen op grond van tv-opnamen, maar die zijn er nooit geweest.

Ook nu zegt het Dutch Jazz Orchestra dat het derde Raadsadvies op onterechte gronden tot stand is gekomen. Volgens artistiek en zakelijk leider Albert Beltman meent de Raad dat het orkest zich meer richt op ,,behoud, reconstructie en reproductie dan op verniewing en ontwikkelingen''. Volgens hem heeft de Raad voor het nieuwe advies alleen geluisterd naar twee oude cd's, die hij opnieuw heeft opgestuurd. Raadsleden beluisterden de cd's thuis, maar ook tijdens een vergadering.

Beltman noemt de motivering van het advies ,,onvoorstelbaar'' omdat DJO zich richt op nooit eerder uitegevoerde muziek. Hij kondigt aan dat het orkest bij een nieuwe negatieve beslissing van OCW opnieuw naar de rechter zal stappen. ,,Wij gaan door tot het allerlaatst.''