Aspirant-leraar naar Eindhoven en Tilburg

Iedereen die leraar wil worden, kan een plaats op een lerarenopleiding (pabo) krijgen. Wie een dichte deur treft, zoals in Helmond en Breda waar de pabo's een studentenstop hebben ingevoerd, kan elders op een plek rekenen. Eindhoven en Tilburg bieden een uitwijkmogelijkheid.

Dat heeft minister Hermans van Onderwijs gisteren in de Tweede Kamer gezegd. Over de gegarandeerde plaatsen heeft hij afspraken gemaakt met de HBO-raad, de koepel van het hoger beroepsonderwijs. De bewindsman stelde dat de campagne om meer studenten naar de lerarenopleidingen te trekken zeer succesvol is. Momenteel hebben zich 6.465 kandidaten gemeld voor de dagopleidng, een jaar geleden waren dat er 6.139.

Het Tweede-Kamerlid Ross (CDA) had er haar verbazing over uitgesproken dat de opleidingen in Helmond en Breda een stop hadden aangevraagd, terwijl er een tekort aan leraren wordt verwacht. Juist in de week dat Hermans zijn plan ter bestrijding van het lerarentekort publiceerde, kwam de numerus fixus in de openbaarheid.

Aanvankelijk was sprake van drie stops, maar Zwolle trok de aanvraag voor een stop vlak voor 15 april in. Per 1 januari hadden zeven van de in totaal 36 opleidingen aangekondigd dat zij een stop zouden aanvragen, zei Hermans.

De opleidingen De Kempel in Helmond en de Hogeschool Brabant in Breda zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Zo kwamen er twee jaar geleden nog maar 125 studenten in Helmond aan. Het nu lopende studiejaar waren dat er 218, voor het jaar 1999/2000 heeft De Kempel 225 aanmeldingen. ,,Helmond'' komt leraren en lokalen te kort. (ANP)