Aanvullend materiaal over vracht boven water

De commissie is er in geslaagd een groot aantal aanvullende documenten over de lading van het ramptoestel boven water te krijgen. Met deze papieren in de hand is de hele inhoud van het vrachttoestel verklaarbaar te noemen. Wel constateert de commissie dat de wijze waarop de lading van de El Al-vlucht was gedocumenteerd ,,vergissingen in hand werkte''.

De vracht van het toestel is een van de drie hoofdpunten waarover de Tweede Kamer van de verschillende bewindslieden te weinig of onjuiste informatie heeft gekregen, zo blijkt uit het rapport.

De andere twee aspecten betreffen de gezondheidsklachten en de kwestie rond het verarmd uranium.

In het eindrapport worden verschillende overheidsorganen, zoals het Openbaar Ministerie, de Rijkspolitie, de Rijksluchtvaartdienst en de Inspectie voor de Volksgezondheid bekritiseerd.

Het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie is, net als de openbare verhoren, opgedeeld in verschillende thema's. Het verslag telt 19 conclusies en 22 aanbevelingen.

Voorzitter Th. Meijer (CDA) zal morgenmiddag het eindrapport van zijn commissie aanbieden aan de Tweede Kamer. Daarna geeft hij een toelichting.

De Kamer bespreekt het rapport waarschijnlijk binnen een paar weken met de enquêtecommissie waarna een debat met het kabinet volgt.