Zwitserland maakt omkoping strafbaar

De Zwitserse regering heeft gisteren een wetswijziging aangekondigd die omkoping van buitenlandse ambtenaren strafbaar maakt. De regering in Bern wil daarmee voldoen aan de eisen voor ondertekening van een nieuwe conventie voor de strijd tegen internationale omkoping van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die op 15 februari in werking is getreden. Van de OESO-lidstaten hadden alleen de Verenigde Staten vóór de inwerkingtreding van de conventie wettelijke maatregelen tegen omkoping. Ruim eenderde van de 34 ondertekenaars hebben intussen hun wetgeving aangepast of gereed voor parlementaire behandeling. (Reuters)