Zuid-Holland wil inzicht in stichting voor allochtonen

De provincie Zuid-Holland gaat ,,de hele organisatie'' van de stichting Regionale Steunfunctie Allochtonen (RSA) doorlichten. Dit onderzoek moet uitwijzen of de jaarlijkse subsidie van RSA van 1,7 miljoen gulden op de juiste manier is gebruikt.

Aanleiding voor het onderzoek is een conflict tussen de stichting en de provincie over het wijzigen van de statuten van RSA. In 1996 wijzigde de RSA haar statuten dusdanig dat het mogelijk werd om geld van RSA ook te gebruiken voor nieuw opgerichte stichtingen. Zo werd een bedrag van 530.000 gulden van RSA gestoken in de nieuwe stichting Fonds RSA zonder dat de provincie hiervan van tevoren op de hoogte werd gesteld.

De provincie heeft de begroting van RSA over 1996 voorlopig alleen onder voorbehoud goedgekeurd. Die van 1997 moet nog worden bekeken. ,,Wij willen gedetailleerde informatie over wat er met het subsidiegeld gebeurt. Op zich hoeft dat geen enkel probleem te zijn, maar als mocht blijken dat het geld anders wordt besteed dan wij daarbij voor ogen hadden, dan kunnen we de subsidie in het ergste geval terugvorderen. Het gaat erom dat de achterstand van allochtonen wordt gereduceerd. Om te zien of dat daadwerkelijk gebeurt zullen we de hele organisatie doorlichten'', aldus de woordvoerder van de provincie.

De provincie stelt dat RSA alleen toestemming kan krijgen voor het oprichten van nieuwe stichtingen waarin ze deelneemt als de begrotingen en jaarstukken van desbetreffende stichtingen jaarlijks bij de begroting van RSA worden gevoegd. Ook de provinciale geschillencommissie van Zuid-Holland bepaalde in augustus vorig jaar dat RSA de boeken van de stichtingen moet overleggen.

De stichting Regionale Steunfunctie Allochtonen weigert hier echter aan mee te werken en is inmiddels een juridische procedure begonnen bij de rechtbank. A.Daskapan, directeur van RSA en tevens raadslid voor GroenLinks in Den Haag, is van mening dat RSA in de toekomst in de problemen kan komen als de boeken van de andere stichtingen bij de begroting moeten worden gevoegd, omdat RSA daarvoor ,,de juridische titel'' niet heeft.

Daskapan zegt verder dat de provincie ,,nooit formeel een verzoek heeft ingediend'' om de boeken van de nieuwe Stichting Fonds RSA in te zien. ,,Als ze dat zeggen, dan is dat gelogen'', aldus Daskapan vanmorgen vanuit Turkije.

De woordvoerder van de provincie is verbaasd over de uitlatingen van Daskapan. ,,Ik vraag me af waarom RSA dan een procedure tegen ons is begonnen.''

De Haagse gemeenteraadsfractie van GroenLinks zal deze week een gesprek met raadslid Daskapan hebben. ,,Het is niet de eerste keer dat de partij negatief in beeld komt door de activiteiten van Daskapan. Hij moet de verschillende petten die hij op heeft goed van elkaar gescheiden houden'', aldus N.Roozenburg, fractievoorzitter van GroenLinks.