Werkloosheid bijft dalen

In het eerste kwartaal waren er 265.000 geregistreerde werklozen. Door seizoensinvloeden is de werkloosheid in het begin van het jaar altijd hoger. Exclusief seizoeneffecten komt de werkloosheid uit op 249.000. Uit CBS-cijfers blijkt ook dat de werkloosheid de laatste zes maanden met gemiddeld 3.000 tot 4.000 per maand is gedaald. Voor die tijd was de daling veel sterker.