Voorstel openheid beloningen

De salarissen van bestuurders moeten met naam en toenaam in het jaarverslag van de onderneming worden vermeld, net als de optieregelingen. De openbaarmaking moet meer helderheid geven over de beloning van de top van het bedrijfsleven, die de laatste jaren mede dankzij de beurshausse fors is gestegen.

Dat staat in een conceptvoorstel van het kabinet over de commissie-Peters, dat binnenkort in de ministerraad wordt besproken. De commissie-Peters, die twee jaar geleden een rapport publiceerde over corporate governance, heeft gepleit voor meer openheid over de beloning. De grote ondernemingen, verenigd in VNO-NCW, zijn daar mordicus tegen omdat dit de privacy van bestuurders zou aantasten.

Nederlandse bedrijven zijn nu alleen verplicht de totale som die is besteed aan de raad van bestuur te vermelden. In dat bedrag zitten naast de salarissen ook de pensioenregelingen en de gouden handdrukken voor de vertrekkende bestuurders. Peters heeft bepleit in elk geval een scheiding aan te brengen tussen de belonig voor zittende en die voor vertrokken bestuurders.

De Tweede Kamer wil nog een stap verder gaan en heeft bij minister Zalm (Financiën) aangedrongen op volledige openheid over de salarissen, naar Angelsaksisch voorbeeld. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn ondernemingen wel verplicht om die informatie te verstrekken. De Nederlands-Britse onderneming Unilever vermeldt om die reden wel de beloning van de bedrijfstop, net als het Brits-Nederlandse Reed Elsevier, Shell en CMG.

Zalm en zijn collega's Jorritsma (Economische Zaken), Korthals (Justitie) en De Vries (Sociale Zaken) werken nu aan een voorstel dat tegemoet komt aan de wens van de Kamer. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de verplichte melding geregeld via de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE).