Vaker melding mishandeling van kinderen

Het aantal geregistreerde meldingen van kindermishandeling in Nederland stijgt nog steeds. In 1997 registreerden de meldpunten 14.500 gevallen, in 1998 waren dat er 16.000.

Volgens woordvoerder M. ter Meulen van de advies- en meldpunten kindermishandeling (AMK) leidt dit tot groeiende waslijsten in de jeugdzorg, omdat er te weinig geld is om hulp te bieden.

De stijging in het aantal meldingen wordt veroorzaakt door het `succes' van de meldpunten, zegt Ter Meulen en niet omdat er meer kinderen worden mishandeld. Onderzoekers schatten het aantal kinderen dat in Nederland wordt mishandeld op 50.000.

In 1996 werd besloten de bureaus vertrouwensartsen en een gedeelte van de regionale raden voor de kinderbescherming om te bouwen tot algemene meldpunten kindermishandeling. Na experimenten in Amsterdam, Drenthe en Friesland werd in 1997 besloten dat in 2002 in elke regio in Nederland een algemeen meldpunt moet zijn ingericht. Volgens woordvoerder Ter Meulen is dat in de praktijk nu al het geval. Gevolg van het inrichten van de meldpunten is dat het aantal meldingen van kindermishandeling stijgt. In het regeerakkoord is hier rekening mee gehouden, zegt een woordvoerder van het ministerie van VWS. ,,Het aantal meldingen was jarenlang stabiel. Sinds 1997 is er een stijgende lijn, een gevolg van het verlagen van de drempel. Afgesproken is daarom dat het bedrag voor de AMK's jaarlijks stijgt tot vijf miljoen gulden in 2002.''

Volgens Ter Meulen is dit lang niet genoeg. Probleem is dat de financiering van de AMK's weliswaar oploopt, maar gebaseerd is op het aantal meldingen van het vorige jaar. ,,Daardoor hebben we in de praktijk altijd geld tekort.'' Op grond van het aantal meldingen krijgen de AMK's vervolgens een vast bedrag per melding. Volgens de AMK's is dit niet voldoende om de meldingen af te handelen. ,,Gevolg van dit alles is dat we er niet in slagen om dossiers op tijd over te dragen aan de hulpverlenende instanties'', zegt Ter Meulen.

Niet alleen de AMK's kampen volgens Ter Meulen met een geldtekort. Bij het overdragen van de dossiers stuiten de meldpunten dikwijls op lange wachtlijsten bij de hulpverlenende instanties zelf, zoals de landelijke bureaus jeugdzorg. In het regeerakkoord is afgesproken dat de dertig miljoen gulden die vrijkomt door het opheffen van de Dienst Omroepbijdragen, zal worden verdeeld over de AMK's en de jeugdzorg. Ter Meulen is daar echter niet optimistisch over: ,,Ik moet nog zien dat dat echt gebeurt.''