Strijd tussen vakbonden

FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond maken misbruik van hun machtspositie in het CAO-overleg. Dat zeggen twee kleinere vakbonden en de ondernemingsraad van de Rotterdamse havenpool SHB, die daarover klachten hebben ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa. De bondjes LBV en VLD beschuldigen hun grote broers ervan tegen de wens in van de directie van SHB en een groot deel van het personeel, hen te boycotten in het CAO-overleg. De LVB zegt tegen de 40 procent van de SHB'ers als lid te hebben.