Scherp en analytisch denker

Met de benoeming van Saskia Stuiveling krijgt de Algemene Rekenkamer voor het eerst in haar ruim vijfhonderdjarig bestaan een vrouw aan het roer. Stuiveling volgt per mei dit jaar Henk Koning op als president van het hoge college van staat.

Stuiveling (53) is al sinds 1 oktober 1984 lid van de Rekenkamer. Daarvoor was zij onder meer staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en coördinator van de parlementaire enquête naar de staatssteun aan Rijn-Schelde-Verolme (de RSV-enquête).

In 1991 zag zij de hoogste plaats in de Algemene Rekenkamer al eens aan haar neus voorbij gaan. Toen werd zij, hoewel voorgedragen door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Dales, gepasseerd door de VVD'er Koning. Met het aftreden van Koning kwam alsnog de weg naar de top vrij. Stuiveling mag daar in principe tot haar zeventigste blijven zitten.

Op de vraag of een 32-jarige carrière bij de Rekenkamer niet wat aan de lange kant is, antwoordt ze: ,,Je moet het vergelijken met een baan in de journalistiek. Je bent steeds met andere onderwerpen bezig, waardoor je het kunt volhouden.''

De benoeming van het PvdA-lid was voor velen een verrassing. Algemeen werd verwacht dat de CDA'er in het college, voormalig burgemeester A. Havermans van Den Haag, Koning zou opvolgen. Havermans zou politiek een minder moeilijke keuze zijn geweest. Het kabinet had met zijn benoeming het CDA, dat met de benoeming van Stuiveling de laatste belangrijke post in een hoog college van staat aan zijn neus voorbij ziet gaan, tevreden kunnen stellen.

Afgelopen zaterdag nog sprak CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer de verwachting uit dat zijn partijgenoot de nieuwe president zou worden. Hoewel het CDA op dat moment al ,,een indicatie had dat het Stuiveling zou worden'', wilde De Hoop Scheffer ,,een signaal afgeven'', aldus een woordvoerder van de partij gisteren.

Met de benoeming van Stuiveling heeft de PvdA nu de hoogste posten in de Rekenkamer, de Raad van State (Tjeenk Willink) en de Tweede Kamer (Van Nieuwenhoven). De VVD levert met Korthals Altes de voorzitter van de Eerste Kamer. De CDA-woordvoerder: ,,Wij vinden dat de verdeling van posten in de hoge colleges van staat onevenredig begint te worden.''

Stuiveling werd eerder genoemd als mogelijke opvolgster van ombudsman M. Oosting, die onlangs zijn vertrek aankondigde. Intussen circuleert daarvoor de naam van ex-minister van Justitie Sorgdrager (D66). Zelf zegt Stuiveling dat ze liever burgemeester van Rotterdam was geworden, waarvoor haar naam ook werd genoemd, dan president van de Rekenkamer. Met die post ging oud-burgemeester I. Opstelten (VVD) van Utrecht een paar maanden geleden echter aan de haal. Voor Stuiveling resteerde de Rekenkamer.

In de jaren dat oud-Rekenkamerpresident F. Kordes nog de scepter zwaaide (van 1984 tot 1991) voerde hij samen met Stuiveling enkele grootscheepse vernieuwingen door. Kordes en Stuiveling hebben volgens medewerkers van de Rekenkamerbeiden een `sterke persoonlijkheid'. ,,Stuiveling was een scherp en analytisch denker. Ze zegt waar het op staat. Jaknikkers zal ze proberen naar haar hand te zetten, maar als je haar goed leert kennen en je durft een debat aan te gaan, is het een fantastische collega'', zei Kordes eerder.