Rijksdelen willen invloed op handelspact

De Antillen en Aruba gaan zich directer bemoeien met de gesprekken over een nieuwe handelsregeling tussen Europa en haar vroegere kolonieën. Daarmee willen ze voorkomen dat de Koninkrijksrelaties onder druk komen te staan. In 1997 leidde het LGO-besluit (Landen en Gebieden Overzee) nog tot (juridische) strubbelingen. Nederland wilde toen instemmen met een EU-compromis dat de invoer van rijst en suiker in Europa uit die landen beperkte. Die maatregel kostte de eilanden veel werklozen. De overzeese gebiedsdelen werden door Nederland niet gekend in het voornemen akkoord te gaan met het EU-compromis. ,,Schending van het Koninkrijksstatuut'', oordeelden zij, en ook de kortgedingrechter constateerde procedurele onjuistheden. Een uitspraak in hoger beroep moest eraan te pas komen, voordat Nederland het Europese compromis kon ondertekenen. (ANP)