Propaganda

De voorpagina van 15 april wekt mijn grote toorn. Door het plaatsen van de foto laat NRC Handelsblad zich voor het karretje van de Servische propaganda spannen. Ook toont u hierdoor minachting voor de verkrachte Kosovaarse vrouwen en geëxecuteerde mannen. Daarvan kunt u immers geen foto's tonen.

    • Ir. W.B. Leeman