Poldermodel bevordert unanimiteit SER

In de driekwart van alle gevallen lukt het de Sociaal-Economische Raad (SER) tot een unaniem advies te komen. De overlegmotor draait zo goed dat zelfs van de niet-unanieme adviezen ruim 40 procent wel overeenstemmig op hoofdlijnen is bereikt. Dit blijkt uit een evaluatie van de SER over de periode april 1996 tot oktober 1998. De raad stelde in die tijd 43 adviezen op, waarvan 33 unaniem. Van de 6 adviezen waarover geen overeenstemming werd bereikt ging de helft over arbeidsomstandigheden.

Wat het effect is van het advieswerk kan volgens de raad pas over enkele jaren worden vastgesteld. Maar de meeste adviezen hebben in ieder geval politieke doorwerking gehad, zegt de SER. Het kabinet kan een nota overnemen, gebruiken bij vaststellen van beleid of naast zich neerleggen. Soms haalt een studie het regeerakkoord, zoals het advies Naar een robuust belastingstelsel. Vaker is echter speurwerk nodig, om het gedachtengoed terug te vinden. Gemiddeld kostte het de SER 7,7 maanden om een rapport op te stellen. (ANP)