Nederland haalt Kosovaren uit Macedonië op

Nederland gaat vluchtelingen uit Kosovo ophalen. Het kabinet is van mening dat de situatie in Macedonië het afgelopen weekeinde dermate is verslechterd dat Nederland nu `actief' vluchtelingen moet opvangen.

Dit zei staatssecretaris Cohen (Justitie) gisteren. Hij heeft niet gezegd aan hoeveel vluchtelingen Nederland onderdak wil bieden.

Vandaag is een ambtelijke missie naar Skopje in Macedonië vertrokken. De missie moet tot afspraken met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR komen. De UNHCR staat positief tegenover het Nederlandse initiatief.

Er is nog geen duidelijkheid over de status die de vluchtelingen uit Kosovo zullen krijgen. Cohen: ,,Als mensen komen is het allereerste belang dát ze komen. Vervolgens moeten we er natuurlijk wel snel uitkomen welke status ze hier krijgen, maar dat is dan een volgende stap.'' De regering blijft streven naar samenhang in Europa. Dat geldt ook voor die statussen, zegt Cohen. De Nederlandse regering heeft tot nog toe altijd gezegd dat ze wacht op een verzoek van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Zo'n verzoek is nooit gekomen. De Tweede Kamer verweet het kabinet vorige week een te afwachtende houding.

Kamerleden van verschillende fracties reageerden met instemming op het kabinetsbesluit. De PvdA steekt de hand ook in eigen boezem. Het Kamerlid Middel vindt dat het parlement ,,zelf mede schuldig is'' aan de trage besluitvorming. ,,We hebben de schijn gewekt dat we ons hebben verscholen achter de rug van de UNHCR. We dachten echt dat juist met deze humanitaire ramp Europees beleid van de grond zou komen. Dat is misschien een beetje naïef.''

Halsema (GroenLinks) zegt dat ,,blijheid op dit moment overheerst'', en dat ze geen zin heeft om het kabinet harde verwijten te maken. D66'er Dittrich vindt dat het kabinet een ,,onvoldoende heeft gescoord'' op dit punt.

Ook de VVD steunt het besluit van Cohen. Dat het initiatief lag bij Nederland en niet bij de UNHCR doet nu niet meer ter zake, vindt Kamerlid Kamp.

De afgelopen dagen ontstond verwarring over opvang van Kosovo-vluchtelingen die op eigen initiatief naar Nederland zijn gekomen. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst vallen zij onder de zogenoemde Dublin-regeling. Dat betekent dat als ze eerst een ander EU-land aangedaan zouden hebben ze daarheen teruggestuurd zouden moeten worden. De staatssecretaris sprak dit tegen: ,,Als Nederland het rechtstreekse doel is, is er géén Dublin-claim en is er wél opvang'', aldus Cohen.

ROSENMÖLLER: pagina 3