Mooie tuinen

De vaderlandse groenjournalistiek zou er zonder Romke van der Kaa zonder twijfel een stuk minder florissant bij staan. Het artikel `De groene verzuiling' (NRC Handelsblad, 15 april) toont dit opnieuw aan. De auteur staat daarbij ook bekend als iemand die met een beetje onkruid weet te leven. Dat zij hem gegund. Edoch, omdat zijn vrees iets dieper te spitten ook uit het bewuste artikel blijkt, lijkt enige aanvulling althans wat betreft de passage over de Nederlandse Tuinenstichting niet overbodig.

Om met zoveel mogelijk succes op de bres voor waardevolle tuinen te kunnen staan, besloot onze stichting enkele jaren geleden tot een inventarisatie van het moois dat ons land op dit gebied rijk is. Het stelt ons in staat een waakhondfunctie te vervullen in het geval dat bijzondere tuinen door geldgebrek of verwaarlozing verloren dreigen te gaan. Het werkterrein van de Nederlandse Tuinenstichting betreft inmiddels overigens veel meer dan uitsluitend particuliere tuinen: ook stadsparken, begraafplaatsen en plantsoenen staan op de lijst.

Een van de gelukkig nog talrijke bijzondere tuinen in ons land betreft de Hof van Walenburg in Langbroek. Mede dankzij de steun van de Nederlandse Tuinenstichting kon de Walenburg bewaard blijven en is tot op de dag van vandaag voor vele duizenden bezoekers een voortdurende bron van tuinplezier en inspiratie. Niet minder dan 8.000 donateurs stellen ons in staat al deze en andere taken te verrichten. Naast hun financiële steun – de NTs ontvangt geen subsidies en kent vrijwel geen andere inkomstenbronnen – werken velen, belangeloos, mee aan tal van projecten.

    • Voorzitter Nederlandse Tuinenstichting
    • J.H. Beets Hehewerth