Limburgs dorp tegen geul voor Maaswater

De inwoners van het Noord-Limburgse Lomm hebben massaal bezwaar aangetekend tegen de aanleg van een hoogwatergeul bij die plaats. Zij vrezen voor jarenlange overlast wanneer het plan, dat deel uitmaakt van de maatregelen tegen wateroverlast in het Maasdal, wordt uitgevoerd.

Ruim 700 van de in totaal 940 inwoners maakten de afgelopen twee maanden gebruik van de inspraakprocedure over het project Zandmaas/Maasroute waarmee Rijkswaterstaat en de provincie Limburg de Maas tussen Maastricht en Den Bosch willen verruimen. De hoogwatergeul bij Lomm is een van maatregelen die moeten leiden tot meer ruimte voor het maaswater. Bij hoogwater, zoals in 1993 en 1995, zou het peil in de rivier dan minder snel stijgen.

Het belangrijkste bezwaar van de inwoners van Lomm betreft de omvangrijke ontgronding die gelijktijdig met de aanleg van de geul plaatsvindt. Volgens de huidige plannen zal in een gebied van 80 hectare ruim 5,5 miljoen kubieke meter grond worden afgegraven. Deze operatie zal naar verwachting 15 jaar duren. De inwoners verwachten daarbij veel overlast van geluid en stof.

De protesten van de inwoners worden gesteund door de gemeente Arcen en Velden, waaronder Lomm valt. Volgens wethouder F. Aerts (Ruimtelijke Ordening) zal de gemeente uiterlijk in juni formeel bezwaar aantekenen tegen de voorstellen. ,,Wij maken in principe geen bezwaar tegen de aanleg van een hoogwatergeul. Maar de daaraan gekoppelde ontgronding heeft volgens ons niets te maken met het verbeteren van de veiligheid. Bovendien heeft de provincie Limburg ons begin jaren negentig, na een eerdere ontgronding, toegezegd dat geen afgravingen meer zouden worden toegestaan.''

Volgens de wethouder zijn de plannen voor ontgronding vooral werkverschaffing voor de baggeraars. Projectorganisatie De Maaswerken erkent dat de ontgrondingsplannen zijn ontstaan uit de behoefte van regionale baggerbedrijven aan nieuwe locaties.