Krekels 1

De krekel op de voorpagina van de NRC Handelsblad van 15 april – `De Duitsers hadden zestig jaar eerder met dat vredesplan moeten komen' – als `spitsvondige' reactie op het Duitse vijf-puntenplan voor een vrede in Kosovo, is een tekenend voorbeeld van de emotionele anti-Duitse onderbuikgevoelens in Nederland. De auteur van deze krekel is helaas noch `spitsvondig' noch `grappig' of `to the point'.

Zonder maar zelfs een spoortje van het verwijt te krijgen censuur te plegen, had de redactie deze krekel niet behoeven te publiceren.