Instituut Clingendael 2

Het is misplaatst om het Duitsland van de jaren '30 te vergelijken met het Duitsland van de jaren '90. Elk initiatief dat genomen wordt om iets te doen aan de mensonterende situatie in Kosovo moet worden toegejuicht. Als dat alleen gedaan zou mogen worden door landen die een brandschoon verleden hebben geef ik de vrede weinig kans. Het is kwetsend voor de Duitsers die – net als zoveel Nederlanders – niets liever willen dan een normale verhouding tussen de beide buurlanden. Een opmerking als deze is van hetzelfde kaliber als flauwe moppen die hedentendage nog wel gehoord worden over het eigendom van fietsen. En het is tevens kwetsend voor de Duitsers die oprecht proberen een oplossing te zoeken voor de oorlog in Kosovo.