Herstel van economie na dal in 1999

De wereldeconomie zal zich in 2000 herstellen na een dieptepunt in dit jaar. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal de wereldeconomie dit jaar met 2,3 procent groeien. Dat is nog een fractie minder dan de 2,5 groei in 1998. In 1997 was de groei nog 4,2 procent.

Dit staat in de vanmiddag in Washington gepresenteerde World Economic Outlook. Voor volgend jaar rekent het IMF op een groei van de wereldeconomie met 3,4 procent. Maar de onzekerheden zijn volgens het IMF-rapport groot. Volgens het IMF nemen de onevenwichtigheden in de handel toe. De oorzaken liggen in de crises in de opkomende markten en de verschillen in groei tussen de VS, de eurozone en Japan. ,,Dergelijke onevenwichtigheden kunnen leiden tot destabiliserende bewegingen in wisselkoersen en tot protectionistische tendenzen'', zo waarschuwt het IMF.

De prognose voor de wereldeconomie wijkt weinig af van die in december. Wel zijn er grote verschillen voor individuele landen. Zo heeft het IMF de groeiprognose voor de VS voor dit jaar fors naar boven bijgesteld, van 1,8 procent naar 3,3 procent. Het IMF spreekt van de ,,opmerkelijke kracht'' van de Amerikaanse expansie. De prognose voor de economische krimp in Japan is verlaagd van minus 0,5 naar minus 1,4 procent. De groeiprognose voor de elf eurolanden is verlaagd van 2,4 naar 2,0 procent. Dit laatste komt overeen met een recente voorspelling van de OESO.

Als negatieve ontwikkelingen in de laatste maanden noemt het IMF de valutacrisis van januari in Brazilië en het ontbreken van een goed beleid in Rusland. Het IMF ziet wel een verbetering op de financiële markten, maar deze zijn volgens het IMF nog altijd ,,fragiel''. Voor Brazilië wordt dit jaar een negatieve groei van 3,8 procent verwacht.Het IMF voorspelt voor volgend jaar een groei in Brazilië van 3,7 procent. De economie van Latijns-Amerika als geheel zal door de Braziliaanse crisis dit jaar met 0,5 procent krimpen. Het IMF ziet herstel in de meeste Aziatische landen. De groei in de ontwikkelingslanden komt dit jaar uit op 3,1 procent.

Positief is volgens het IMF dat de inflatie in de industrielanden in 1999 met 1,4 procent en in 2000 met 1,7 laag blijft, ondanks de verwachte aantrekkende groei. De wereldhandel zal dit jaar met 3,8 procent en volgend jaar met 5,8 procent groeien. In 1998 was de groei van de wereldhandel naar 3,3 procent teruggelopen, het laagste niveau sinds 1985, na een groei van 9,9 procent in 1997.

Het IMF is optimistischer over de Nederland dan onlangs het Centraal Planburau. Het fonds verwacht een groei van 2,3 procent dit jaar en 2,6 procent volgend jaar, terwijl het CPB voor beide jaren uitgaat van 2,0 procent. De inflatie zal volgens het IMF dit jaar met 2 procent hoger uitkomen dan de1,25 procent van het CPB.

IMF: pagina 19