`Groeiverstoring door het millenniumprobleem'

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waagt zich in zijn World Economic Outlook voor het eerst aan een analyse van de effecten van het millenniumprobleem op de groei. Geen harde cijfers, maar wel indicaties.

Volgens het IMF heeft het millenniumprobleem in de aanloop naar de eeuwwisseling al een positief effect gehad, omdat bedrijven hun bestedingen voor verbetering van computersystemen hebben versneld. Zo kwam de groei van het bbp in de VS hierdoor de laatste jaren telkens al ,,enkele tienden punten'' hoger uit. In landen waar minder hard aan het millenniumprobleem wordt gewerkt of waar men minder van computers afhankelijk is, is het effect kleiner.

De groei kan ook aantrekken, wanneer consumenten en bedrijven uit voorzorg voorraden aanleggen tegen mogelijke verstoringen begin 2000.

In begin 2000 wordt een negatieve piek verwacht ten opzichte van de trendmatige economische groei, afhankelijk van de mate waarin organisaties verzuimden het millenniumprobleem aan te pakken. De groei loopt dan ook terug door daling van voorraden en door lagere uitgaven aan het millenniumprobleem van organisaties die het probleem al oplosten.

De bestedingen van bedrijven en overheden die het millenniumprobleem nog moeten oplossen geven echter een forse korte positieve impuls.

Per saldo verwacht het IMF na de groeistimulans in de tweede helft van dit jaar een korte negatieve piek ten opzichte van de trendmatige groei. Deze wordt gevolgd door een positieve piek, waarna de groei weer naar de trend terugkeert. ,,De effecten zijn potentieel significant. Maar zij moeten niet worden overdreven, omdat de ervaring leert dat economieën snel van tijdelijke schokken herstellen.''