`Fouten bij bus-experiment'

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht heeft grote inschattingsfouten gemaakt bij de invoering van een nieuw openbaar-vervoersysteem in 1997. Dat concludeert het adviesbureau KPMG in een onderzoek naar het mislukken van het zogeheten drie-bussensysteem in Dordrecht.

Het gemeentebestuur van Dordrecht besloot november vorig jaar het experiment met het nieuwe bussysteem te stoppen wegens oplopende kosten en een afname van het aantal reizigers. Het besluit betekende een financiële strop van 24 miljoen gulden.

Het bussysteem werd begin jaren negentig bedacht om de service voor de reizigers te verbeteren. Ook hoopte de gemeente met meer reizigers de jaarlijkse tekorten van het stadsvervoer terug te dringen. Het drie-bussensysteem begon in juni 1997 met drie afzonderlijke diensten die elk moesten voorzien in een specifieke behoefte van de reizigers: de Citybus verzorgde het vervoer in het centrum, terwijl de Expressebus de aansluiting vormde tussen de stad en de buitenwijken. Daarnaast reed in Dordrecht een zogeheten Servicebus met veel haltes en een lage instaphoogte voor mensen die slecht ter been zijn.

Volgens KPMG heeft het gemeentebestuur verzuimd de noodzakelijke maatregelen in te voeren die noodzakelijk waren voor het slagen van het openbaar-vervoersysteem. Zo zou de binnenstad autoluw gemaakt moeten worden en diende een streng parkeerbeleid te worden ingevoerd om automobilsten aan te sporen van de Citybus gebruik te maken.

Daarnaast heeft de gemeente volgens KPMG onvoldoende rekening gehouden met eventuele tegenslagen. Zo was er in de gemeenteraad op het moment van invoering van het bussysteem onvoldoende draagvlak voor het autoluw maken van de binnenstad. Ook was de bedrijfsleiding van het vervoersbedrijf niet berekend op zijn taken, stellen de onderzoekers.

Het gemeentebestuur liet vanmorgen in een eerste reactie weten een groot deel van de conclusies te onderschrijven. Wel meent het college dat oplopende tekorten van het stadsvervoer de gemeente dwongen om het lokale openbaar vervoer ingrijpend te veranderen. Volgens B en W hebben zij ondanks de mislukking ,,naar beste weten'' gehandeld.