EU past regels voor import bananen aan

De Europese Commissie werkt aan een nieuwe ontwerp-regeling voor de invoer van bananen. Europees commissaris Brittan (Buitenlandse Handel) heeft gisteren in Washington gezegd dat de Europese Unie geen beroep zal aantekenen tegen de veroordeling van de bestaande invoerregeling door de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Het ontwerp van een aan de WTO-kritiek aangepaste invoerregeling voor bananen zal aan de vijftien lidstaten van de EU worden voorgelegd. Volgende week bespreken de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de kwestie met Brittan. Twaalf EU-lidstaten hebben vorige week te kennen gegeven niet voor een beroep tegen een veroordeling door de WTO te voelen. Twee landen, Luxemburg en Portugal, gaven geen mening. Alleen Frankrijk wilde verzet tegen een WTO-veroordeling niet uitsluiten.

Gisteren stemde de WTO in met sancties ter waarde van 191,4 miljoen dollar per jaar die de Verenigde Staten de EU mogen opleggen wegens geleden schade als gevolg van de huidige Europese invoerregeling. De VS willen met terugwerkende kracht vanaf 3 maart invoerheffingen van honderd procent opleggen voor een reeks producten uit de EU.

De EU-ambassadeur bij de WTO, Abbott, heeft gezegd dat de sancties tegen onder meer beddenlakens, tasjes en koffiemachines pas gisteren mochten ingaan. Op de lijst komen geen Nederlandse en Deense producten voor, omdat deze landen indertijd tegen de invoerregeling van de EU hebben gestemd. Abbott zei dat de EU geen beroep tegen de sancties zal aantekenen. De EU bevoordeelt de invoer van bananen uit voormalige Europese koloniën in het Caraïbisch en Pacifisch gebied en Afrika. Dat is in het nadeel van de bananenimport uit Zuid-Amerika, waar Amerikaanse handelaren grote belangen hebben. Volgens de WTO is de Europese regeling in strijd met de internationale handelsafspraken. De Europese Commissie heeft volgens de WTO-regels een maand de tijd om tegen de WTO-uitspraak in beroep te gaan. Maar Europees commissaris Brittan staat onder druk om snel te handelen omdat veel EU-lidstaten zo snel mogelijk af willen van de sancties die de VS mogen opleggen aan Europese producten.

Brittan heeft alles in het werk gesteld om de al zes jaar slepende ruzie met de VS over bananen met de steun van alle vijftien EU-lidstaten af te ronden. Volgens bronnen bij de Europese Commissie wil hij daarom het besluit om niet tegen de veroordeling van de WTO in beroep te gaan, maandag nog bespreken met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Officieel heeft hij aan een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten genoeg steun voor zo'n beslissing.

Brittan, die op het ogenblik in de VS op bezoek is, wil met nieuwe invoerregeling een compromis bereiken tussen Franse en Amerikaanse wensen. Daarom wil hij niet volledig afzien van de bevoordeling van de voormalige Europese koloniën. Het zoeken is naar een invoerregeling die dat mogelijk maakt en toch binnen de normen van de WTO blijft. Verwacht wordt dat de besprekingen tenminste een half jaar zullen kosten, ook door het aftreden van de huidige Europese Commissie en de benoeming van een nieuwe Commissie.