Elektriciteitsnet

Het Rotterdamse waterleidingbedrijf Europoort wordt in de millenniumnacht losgekoppeld van het elektriciteitsnet (NRC Handelsblad, 10 april). Het lijkt erop dat de – onder de leiding van de heer Timmer – door het Millennium Platform zorgvuldig gekoesterde fantasie dat we alles volledig in de hand hebben, scheurtjes begint te vertonen. Ing. De Jong, directeur bedrijfsmiddelen van waterbedrijf Europoort, neemt terecht zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat ing. Meijer, voorzitter van het Millennium Platform Energie, dat niet prettig vindt, is jammer. Dat De Jong veel navolging zal vinden door verstandige bedrijven en instellingen met verantwoordelijkheidsgevoel, spreekt voor zich. Het zijn immers de energiebedrijven die geen millenniumgarantie kunnen en willen afgeven. Ik beveel de heer Meijer aan de centrales een millenniumtest te laten ondergaan en de resultaten openbaar te maken, zodat hij alle ongerustheid direct kan wegnemen.