Duisenberg: Grote eurolanden zijn laks

De grote landen in de eurozone doen te weinig om hun economieën gezonder te maken en werkloosheid te bestrijden. Ze hebben amper een begin gemaakt met een adequate, structurele aanpak van de werkgelegenheid, kritiseert voorzitter Duisenberg van de Europese Centrale Bank (ECB). De recente renteverlaging door de ECB, zal ,,over één a twee jaar'' enig positief effect geven op de economische groei in de eurozone en dus het aantal banen, verwacht hij. Maar dit monetaire beleid zal gepaard moeten gaan met structurele maatregelen om de arbeidsmarkten en de productiviteit in Europa te verbeteren, waarschuwde Duisenberg gisteren in het Europees parlement. (ANP)