`Door korte tunnel meer schade aan het milieu'

Een korte boortunnel door het Groene Hart van Holland voor de aanleg van de hsl-zuid zal beduidend dieper ingrijpen in het milieu ter plaatse dan een lange tunnel. Dit blijkt uit een vandaag vrijgegeven studie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) beloofde in januari op aandringen van de Tweede Kamer een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor zo'n korte geboorde tunnel bij Hazerswoude-Dorp. Financieel gezien zou die veel voordeliger uitpakken. In plaats van 900 miljoen gulden, die zijn uitgetrokken voor de lange variant, zou de korte naar schatting 500 tot 600 miljoen gulden kosten.

De korte tunnel zou volgens de studie ernstige gevolgen hebben voor een weidevogelreservaat bij Leiderdorp. Voorts zullen enkele tientallen huizen, vooral in Westeinde en Bent, veel meer hinder ondervinden van geluidsoverlast van de voorbijrazende treinen dan bij een lange tunnel. Dit zou deels kunnen worden ondervangen door de plaatsing van geluidsschermen, die echter op hun beurt geen verfraaiing voor het landschap vormen. Bovendien zal er iets meer landbouwgrond verloren gaan bij de korte tunnel dan bij de lange variant. Het kabinet is van plan in juni een besluit te nemen over de vraag welke variant de voorkeur verdient. Het ontwerp voor de korte tunnel ligt vanaf vandaag tot 18 mei ter inzage in Den Haag voor iedereen die hierbij inspraak wenst. Volgens de kabinetsplannen moet de hsl-zuid tussen Amsterdam en Parijs uiterlijk in 2005 gereed zijn.