ABN Amro in Banca di Roma

ABN Amro heeft gisteren de aankoop van een aandeel van 8,76 procent in de Banca di Roma afgerond. Op 5 maart j.l. werd bekendgemaakt dat er serieus over deze aankoop werd gesproken. Gisteren werden in Amsterdam de laatste puntjes op de i gezet tijdens een bezoek van een Italiaanse delegatie onder leiding van voorzitter Geronzi van de Banca di Roma. Bij die gelegenheid bevestigde ABN Amro haar `volledige vertrouwen' in Geronzi. Als gevolg van het nu gesloten akkoord krijgt de Nederlandse bank drie vertegenwoordigers in de raad van commissarissen van Banca di Roma.