Ultimatum van FNV-bond aan banken in loonconflict verlopen

Vanmiddag om twaalf uur is een ultimatum van FNV Bondgenoten aan de gezamenlijke banken voor een oplossing van hun slepende loonconflict verlopen. De FNV stuurde daarom vanmiddag al uitnodigingen naar de afzonderlijke 79 banken – aangesloten bij de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf (WGVB) - om in afzonderlijk overleg tot een aparte bedrijfs-CAO te komen. De banken krijgen tien dagen de tijd om te reageren. Doen ze dat niet dan komen er acties die al door een speciaal comité worden voorbereid.

Het overleg over een nieuwe CAO voor de bedrijfstak banken sleept zich al vijf maanden voort. De werkgevers bieden 3,5 procent loonsverhoging over vijftien maanden. De bonden vinden dat daarmee de grote inzet van hun leden onvoldoende wordt beloond terwijl de banken recentelijk toch recordwinsten boekten. Zij blijven daarom bij hun eis van 4,5 procent over één jaar. Door de impasse zijn de 114.000 werknemers in deze sector al sinds 1 januari van dit jaar verstoken van een nieuwe CAO.

Een extra complicatie vormt de breuk in vakbondsland. Die ontstond toen FNV Bondgenoten vorige maand de werkgeversvoorstellen tegen de zin van CNV, De Unie en de BBV toch aan haar leden voorlegde. Hoewel die FNV-leden het voorstel sindsdien afwezen, trekken beide gebrouilleerde partijen nu apart op. Zo hebben de genoemde drie bonden hun eigen ultimatum aan de bankwerkgevers gesteld dat aanstaande vrijdag afloopt. Verloopt ook dat dan zullen de drie eveneens afzonderlijke uitnodigingen naar de banken sturen. Maar dan niet naar alle 79 WGVB-leden, zoals de FNV nu doet, maar alleen naar de vijf grootbanken ABN Amro, Rabo, ING, Fortis-Amev en SNS-Reaal.

CNV, De Unie en BBV willen in dit stadium nog niet praten over acties. ,,Pas als het hele overlegtraject is afgewerkt'', aldus een zegsman. Op de vraag wanneer de ruzie wordt bijgelegd en er weer een gesloten front komt, geven beide partijen een identiek antwoord: Dat hangt van de anderen af.

J.Ruiter, die onderhandelt namens de overkoepelende WGVB, noemt het onderhandelen met twee partijen desgevraagd `lastig'. Hij voegt daaraan toe dat het eindbod van de banken nog steeds staat en ook niet zal veranderen.