Personalia

Generaal-majoor A.P.A. de Jong (53), plaatsvervangend bevelhebber der luchtstrijdkrachten, wordt op 1 augustus geplaatst bij het in Brunssum gevestigde NAVO-hoofdkwartier AFCENT (Allied Forces Central Europe) en bevorderd tot luitenant-generaal.