Personalia

A.J.M. Solagnier (34) volgt per 1 mei S.A.E. Sorton op als gezaghebber van het eilandgebied Saba. Sinds 1993 is Solagnier hoofd financiën van het eilandgebied. Daarnaast is hij plaatsvervangend officier van justitie op Saba en lid van de Raad van commissarissen van de Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen. De ambtstermijn van Sorton liep eind vorig jaar af.