Personalia

Mr. P.J. Wattel (42) wordt advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Wattel is sinds 1994 hoogleraar in het belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1992 aan dezelfde universiteit en was daar van 1987 tot 1994 universitair hoofddocent belastingrecht. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger in de gerechtshoven van Amsterdam en 's-Hertogenbosch.