`Kosovaren ruimhartiger opvangen'

PvdA en GroenLinks verlangen een ruimhartiger opvang van vluchtelingen uit Kosovo. Zij willen dat Kosovaren in Nederland worden opgevangen, ook als zij eerst in andere landen van de Europese Unie zijn geweest.

Beide partijen zullen hierop morgen aandringen in een debat met staatssecretaris Cohen van Justitie.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst van Justitie beschouwt Kosovaren die eerst in andere EU-landen zijn geweest als zogenaamde Dublin-claimanten. De landen van de Europese Unie spraken eerder in de Ierse hoofdstad als algemene beleidslijn af dat vluchtelingen asiel moeten vragen in het eerste land van de Unie dat zij na hun vlucht aandoen.

Halsema (GroenLinks) verwijt Cohen een hardvochtig beleid. Middel (PvdA) vindt dat voor vluchtelingen uit Kosovo een uitzondering moet worden gemaakt op de regel dat het land van eerste opvang de asielzoekers onderdak moet bieden. Vorige week vroeg een meerderheid in de Kamer staatssecretaris Cohen al om een ruimhartig beleid voor de vluchtelingen uit Kosovo.

Het ministerie van Justitie benadrukt dat vluchtelingen uit Kosovo in Nederland niet aan hun lot worden overgelaten. Er wordt zorgvuldig geluisterd naar hun verhaal en ze worden op de hoogte gebracht hoe ze in het EU-land waarnaar ze terug kunnen keren, asiel kunnen aanvragen.

Nederland is overigens bereid Kosovaren rechtstreeks op te vangen als de vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR, daarom vraagt. Volgens premier Kok zal Nederland dan hulp verlenen onafhankelijk van wat andere EU-lidstaten doen. Volgens Kok heeft de UNHCR Nederland geen officieel verzoek gedaan, zei hij afgelopen vrijdag na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad.

De Socialistische Partij blijft de bombardementen van de NAVO afwijzen, ondanks het feit dat meer dan zeventig procent van de achterban voorstander is van de militaire acties tegen Servië. De steun van de SP-achterban bleek uit een enquête die het NIPO uitvoerde in opdracht van het dagblad Trouw en de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht.

Fractieleider Marijnissen noemde het gisteren ,,niet bijzonder'' dat zijn achterban anders denkt over de NAVO-acties dan de Tweede-Kamerfractie van de partij. Hij veronderstelde dat de kiezers van zijn partij ,,vanuit hun hart'' reageren en door gebrek aan kennis over het conflict niet inzien dat bombardementen slechts tot escalatie leiden, zei hij in Buitenhof.