Infocratie

Als tien jaar geleden de Kamer alerter had gereageerd toen zich een buitenlandse èn een Nederlandse gegadigde voor commerciële televisie aandienden, was sindsdien niet de helft van de reclame-opbrengsten naar het buitenland verdwenen. Wordt op de opkomst van Internet beter geanticipeerd?

,,De informatiemaatschappij is niet bedoeld voor de bedenkers, maar voor de gebruikers'', betoogde het VVD-Tweede Kamerlid A. Nicolaï vorige week. Verscheidene parlementsleden spraken de zorg uit dat Internet `een restrictief karakter' zou krijgen. ,,Als je voor het downloaden van iedere vorm van informatie straks eerst je creditcardnummer moet intoetsen, zijn we op de verkeerde weg'', verwoordde PvdA'er Wagenaar de angst van de Kamermeerderheid voor de `infocratie'.

Maar het afscheidscadeau van wethouder Jikkie van der Giessen aan Amsterdam, een akkoord met de kabelmaatschappij A2000, draagt precies het `restrictieve' karakter waar de Kamerleden voor vrezen: wie meer betaalt, wordt beter geïnformeerd.

Dit fragment is afkomstig uit `De Draad', de dagelijkse column van Tom Rooduijn op de website van NRC Handelsblad: www.nrc.nl