`Gratis huishoudhulp voor zieken gaat weg'

De huishoudelijke hulp van de thuiszorg verdwijnt als gratis verstrekking. Ook moeten bewoners van verzorgingshuizen zelf hun huur gaan betalen, eventueel met subsidie.

Minister Borst (Volksgezondheid) kondigde dit zaterdag aan tijdens een studiebijeenkomst van haar partij, D66, over de toekomst van het verzekeringsstelsel. Mensen met een laag inkomen die huishoudelijke hulp nodig hebben moeten die volgens Borst wel goedkoper kunnen inkopen.

Met de ingrepen wil Borst het pakket dat wordt betaald uit de pot van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) verkleinen. De `opgeschoonde' AWBZ wil Borst samen met wat het ziekenfonds vergoedt samenvoegen tot een basispakket waarop iedere Nederlander recht heeft. Dat moet ook gaan gelden voor degenen die `particulier' verzekerd zijn. Als de particuliere verzekeraars niet bereid zijn hun verzekeringspakket hieraan aan te passen dreigt de minister de ziekenfondsgrens zeer fors te verhogen. Op die manier ontstaat er volgens haar vrijwel automatisch een volksverzekering.

Mensen die meer willen dan het basispakket biedt, of meer luxe wensen, hebben volgens Borst de vrijheid zich bij te verzekeren. Borsts opvatting over de `opschoning' van de AWBZ botst met die van haar staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn, PvdA), die verschillende keren verklaard heeft dat de omvang van het verzekeringspakket niet ter discussie staat. Bij de huishoudelijke hulp die door de thuiszorg wordt verstrekt zijn naar schatting ruim 75.000 zogenoemde alfahulpen en verzorgenden betrokken.