Correct kannibaal

Nederland telt nog veel kannibalen. Dat maak ik op uit een enquête van de Avro van afgelopen zaterdag. Wel 35 procent van de ondervraagden acht de mens niet superieur aan het dier. Zoveel vegetariërs zijn er niet. Voor de meerderheid niet-vegetariërs in die groep zijn de varken en de koe dus eigenlijk een mensensoort die je op kunt eten.

Er was nog een groepje van vier procent dat dieper had nagedacht. Die vinden dat het van het dier afhangt of het gelijkwaardig is aan de mens. Die kunnen dus met een gerust geweten, terwijl de kip in de pan suddert, een blikje wildgoulash aan de superieure kat voeren.

Het moet dezelfde 35 procent, deels uit kannibalen bestaande dierenliefhebbers zijn geweest die vond dat je nog geen vlieg dood mag maken. Sterker nog, 45 procent van de ondervraagden wil ratten altijd in leven laten, 52 procent spinnen en 55 procent vindt dat je muizen niet mag doden. Maar de karbonades groeien in de supermarkt.

Publieke Tribune en de andere aan dieren gewijde Avro-programma's van afgelopen zaterdag brachten mij van de ene verbazing in de andere. Dieren zijn een populair tv-onderwerp, mits ze voldoende aaibaar zijn. Ondanks alle goede menselijke voornemens heeft een kakkerlak pech gehad. Eerder op de middag was een half uur besteed aan een plan om bedrijven beeldrecht te laten betalen voor dieren die ze in hun logo voeren. Niet aan de dieren zelf, hoewel sommige best wat snoepgeld kunnen gebruiken voor de snackbar, maar aan natuurorganisaties. Dat geld is welbesteed want daar werken de moreel meest hoogstaande mensen van de wereld, op Mient-Jan Faber na.

Avro-presentator Karel van de Graaf liet zich niet meeslepen en stelde zaterdag voor om vleesplanten te kweken ter verlichting van het dierlijke lijden. ,,We maken gewoon een varken zonder pootjes en zonder hersens en dan is het beest bij voorbaat al uit zijn lijden verlost'', zei hij tegen een hoofdschuddende vertegenwoordiger van de Dierenbescherming.

Ook kwamen de 400 knabbel-en-babbel-eekhoorntjes ter sprake die de KLM door de gehaktmolen had gehaald omdat de afzender noch geadresseerde ze wilde hebben. In het tumult wilde minister van Landbouw Apotheker nog zeggen dat hij geen bezwaar had tegen het doden op zichzelf, maar tegen de manier waarop. Na een zwakke poging om door de discussie heen te breken zweeg hij wijselijk.

Toch was het Avro-programma evenwichtig vergeleken bij B&W van vorige week. Daar werden de eekhoorntjes onfortuinlijke asielzoekers: afgemaakt omdat ze ,,geen papieren'' hadden. De KLM bood ,,onvoldoende opvang''. Sterker nog, de functionaris die de eekhoorns volgens de regels had afgemaakt, was een collaborateur. Had zomaar de instructies van de kapo's van het wettelijke gezag opgevolgd. Hij zit thuis in afwachting van een onderzoek. Die kapo's gaan vrijuit want ze konden het niet weten. Ik wacht op de vervolging van de pluimveehouders die de goedgekeurde hakselmachine gebruiken voor hun eendagskuikentjes.

KLM-woordvoerder Dig Istha kroop door het stof en putte zich uit in verontschuldigingen. Omdat de dierenbeschermers zo ver gingen in hun eisen, werd de KLM te weinig met haar slordige vervoer geconfronteerd. Over de opvang van dieren zal de KLM in overleg treden met de overheid. Moet die de kosten van de dierenhotels misschien gaan betalen?

Ik denk liever aan Albert Schweitzer die zaterdag ten onrechte werd aangehaald door een vertegenwoordiger van het fundamentalistische Animal Liberation Front. ,,Eerbied voor het leven'' betekende volgens Schweitzer dat van een nest van tien katjes de overtollige moeten worden omgebracht. Dat is beter dan op straat zetten. Dat afmaken moet de eigenaar zelf doen, zodat het op humane wijze gebeurt. Schweitzer dacht aan verdrinken, tegenwoordig gebeurt het met een spuitje van de dierenarts in aanwezigheid van de baas. Voor mensen gelden heel andere wetten.

    • Maarten Huygen