Coalitie verdeeld over uitstel varkensplan

Binnen de coalitie bestaat verdeeldheid over de beslissing van het kabinet om een alternatief voor de sanering van de varkenssector uit te stellen.

D66 en VVD steunen het kabinetsbesluit een uitspraak van de rechter over het eventueel toekennen van een schadevergoeding aan varkenshouders af te wachten en niet nu al te beginnen met het opkopen van varkensrechten. De PvdA wil het alternatieve voorstel van minister Apotheker (Landbouw) meteen invoeren.

Het kabinet besliste vrijdag dat de oplossing die Apotheker had bedacht uitgesteld moet worden tot na 3 mei. Dan doet de rechter uitspraak in een spoedappèl dat de staat had aangespannen tegen een eerdere uitspraak. In dat spoedappèl bepaalt de rechter of de overheid een schadevergoeding moet betalen voor het afnemen van varkensrechten.

Apotheker legde vrijdag een plan voor waarin hij voorstelt de Wet Herstructurering Varkenshouderij te omzeilen door varkensrechten op te kopen. In de oorspronkelijke wet stond dat boeren twee keer tien procent van hun varkensstapel moeten inleveren om zo 14 miljoen kilo fosfaat uit varkensmest uit de markt te halen. De varkenshouders zouden daarvoor geen schadevergoeding krijgen. De rechter bepaalde eind februari dat de overheid de geleden schade wel moet vergoeden en stelde de wet gedeeltelijk buiten werking. Apotheker ging tegen de uitspraak in beroep.

D66-woordvoerder Ter Veer vindt dat Apotheker ,,de belangrijke uitspraak in het spoedappèl'' moet afwachten. ,,Op zich is het goed dat hij nadenkt over een alternatieve oplossing, maar hij moet niet overhaasten. De sector heeft negatief gereageerd op zijn plannen en zo loop je het risico opnieuw in een juridisch steekspel terecht te komen'', aldus Ter Veer.

Zijn VVD-collega Oplaat meent dat Apotheker ,,zijn eigen glazen ingooit'' door met nieuwe voorstellen te komen terwijl de juridische procedures nog lopen. ,,Daarmee ondermijn je je eigen positie en je geloofwaardigheid'', aldus Oplaat. De PvdA laat bij monde van woordvoerder Feenstra weten het uitstel te betreuren. ,,In plaats van af te wachten moet Apotheker vóór 3 mei met de sector rond de tafel gaan zitten'', aldus Feenstra.