Akkoord over nieuwe CAO voor twee jaar in bouwsector

Werkgevers en bonden in de bouw hebben in de nacht van zaterdag op zondag alsnog een principe-akkoord bereikt over een tweejarige CAO. Daarmee zijn de voor vandaag geplande stakingsacties op tientallen bouwlocaties op het laatste moment afgelast.

Volgens het zondagmorgen vroeg in Hoevelaken gesloten akkoord krijgen de 170.000 werknemers tot 2002 in totaal een structurele salarisverhoging van 5,5 procent plus twee maal eenmalig 350 gulden. Wanneer die 700 gulden in een percentage wordt uitgedrukt komen de bonden uit op een totaal van 6,9 procent. De vakbonden hadden een eenjarige CAO geëist met een loonsverhoging van 3,5 procent en een eenmalige uitkering van 1000 gulden

Frans van Hove, die namens de werkgeversvereniging AVBB onderhandelde, sprak vanmorgen over een goed resultaat ,,dat er ondanks het vrijdagmiddag verstreken ultimatum van de bouwbonden steeds had ingezeten''. Jan Bos van de Bouw- en Houtbond FNV hield het vanmorgen eveneens op ,,een mooi resultaat''. Al deden de werknemers - over twee jaar bezien - voor 1,5 procent plus 300 gulden (of in totaal ongeveer 2,1 procent) water in de wijn.

Daarnaast wordt per 1 mei 2000 de vut vervangen door een vroegpensioenregeling. Ook krijgen werknemers die al langer in de bedrijfstak werken het recht op 60-jarige leeftijd uit te treden met behoud van 75 procent van het laatst genoten inkomen. Verder wordt de vorstverletregeling aangepast. Er komt een keuzemogelijkheid voor de werkgever voor een eigen risisco van 0,3 of 9 dagen. Indien de werkgever de werknemer laat doorwerken tijdens eigen risicodagen is hij verplicht die werknemers onder goede en veilige omstandigheden te laten doorwerken. Werkgevers die zich niet aan deze afspraak houden krijgen een boete.Daarnaast hebben werknemers het recht het werk neer te leggen bij een gevoelstemperatuur van minus zes graden Celsius of lager.

Ook zijn vanaf 1 januari 2000 oplosmiddelen in afgesloten ruimten of bij binnenwerk verboden. De automatische prijscompensatie wordt afgetopt tot een bepaald niveau. Daarmee is het automatisme om de prijsindex volledig te volgen, verdwenen. De loonstijging kost de werkgevers crica 410 miljoen gulden. De werkgeversbond AVBB vindt de overeenkomst niet duur. Vergeleken met de andere CAO's is het zelfs goedkoop, aldus F. van Hove.