Voorstellen in V-raad voor ander UNSCOM

Groot-Brittannië en Nederland hebben in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een gezamenlijk voorstel ingediend om de omstreden ontwapeningscommissie voor Irak, UNSCOM, te vervangen door nieuw orgaan dat de verdere ontwapening van Irak ter hand neemt. Rusland heeft een eigen plan aan de Raad voorgelegd. Irak heeft volledig gebroken met UNSCOM tijdens de Amerikaans-Britse luchtaanvallen van half december. Sindsdien is er geen controle meer op zijn doen en laten.

In een ontwerpresolutie die donderdagavond werd ingediend, suggereren Groot-Brittannië en Nederland dat het nieuwe orgaan – in hun terminologie de VN-Commissie voor Onderzoek, Inspectie en Controle (UNCIIM) – het grootste deel van de UNSCOM-staf overneemt en een soortgelijke taak verricht. UNCIIM zou wel onder een nieuwe chef komen, als opvolger van de Australische diplomaat Richard Butler. Als Irak zou weigeren UNCIIM toe te laten, zou een controlesysteem aan de Iraakse grenzen worden opgesteld om materiaal voor de aanmaak van massa-vernietigingswapens te onderscheppen. In het voorstel is geen sprake van opheffing van het VN-handelsembargo dat in augustus 1990 tegen Irak werd afgekondigd. Wel wordt voorgesteld de limiet op de Iraakse olie-export in het kader van het olie-voor-voedselprogramma van de VN af te schaffen en de procedures te stroomlijnen zodat Irak sneller aan meer voedsel en medicijnen voor zijn bevolking kan komen. Het Russische voorstel behelst wel de opheffing van het handelsembargo, zodra een nieuw ontwapeningsorgaan zou zijn opgericht. Moskou laat de samenstelling en inrichting van deze commissie aan de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, over.

De Britse VN-ambassadeur, Jeremy Greenstock, zei voorlopig geen stemming in de Veiligheidsraad te verwachten. Hij zei dat het de bedoeling van de resolutie was dat de verdeelde Raad – Rusland , China en Frankrijk staan er tegenover de VS en Groot-Brittannië – over concrete actie kan praten na het kennisnemen van de rapporten van drie commissies die onderzoek hebben gedaan naar de situatie in Irak. (Reuters)