Servië

Mijn complimenten voor het artikel over Servië en Kosovo (Z 27 maart). Een paar kleine opmerkingen. Het is niet Tsar Lazar zelf die is afgebeeld op het beroemde schilderij dat is afgebeeld, maar de vaandeldrager van de koning.

Ten tweede verdient vermelding, dat de Serviërs in Kosovo nog aan het begin van deze eeuw de grootste bevolkingsgroep waren (42 procent, geloof ik). Naast de sterke mythologisering van de regio is dit een reden, waarom Kosovo nog steeds als Servisch gebied wordt beschouwd ook al is de etnische realiteit nu anders.

Tot slot zou ik het vollediger hebben gevonden, als er ook een kaartje van het Servische rijk van Tsar Dusan was opgenomen.