Schilderij Rothko

Dr. Alied Ottevanger schrijft in NRC Handelsblad van 14 april `Rothko moet in Nederland blijven'. Het gaat om zijn schilderij Gray etc. in museum Boijmans van Beuningen.

In het stuk wordt betoogd dat een stuk van deze waarde niet mag worden vervreemd. Het betoog baseert zich op de stroming waartoe het stuk behoort, waarvan het een voorloper of wel een verbinding of overgang van de ene naar de andere stroming is.

Dit is zuiver kunsthistorisch bezien. Wetenschap is cerebraal. Kunst heeft met het gemoed te maken. De betekenis van een kunstwerk ligt in het stuk zelf. Daarbij zijn stromingen etc. van minder belang. Hier gaapt een kloof tussen degenen die kunstgenot in kunstwerk zoeken en zij die op zoek zijn naar indeling in stromingen etc. Dan kan iets dat geen kunstwerk is toch bij kunst worden ingedeeld. Via ingewikkelde beschouwingen. Dat wel.

Afgaande op het kunsthistorische betoog is het stuk in Boijmans meer een archiefstuk dan een museumstuk. In het museumbeheer schijnt de archiverende richting sterk te zijn vertegenwoordigd. Deze eenzijdigheid is te betreuren. Het vervreemdt musea van kijkers.

    • Mr L. van Heijningen