`Positieve' koppeling bestanden

De gemeente Amsterdam wil samen met ouderenorganisaties in de stad computerbestanden van de Belastingdienst en de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) koppelen om zo 65-plussers met een minimuminkomen op te sporen. Ouderen die blijken recht te hebben op een eenmalige uitkering, zullen die automatisch op hun rekening gestort krijgen.

Wethouder F. Köhler (Sociale Zaken) verwacht geen problemen te verwachten met de Registratiekamer. Deze is overigens geen voorstander van het koppelen van computerbestanden. De koppeling volgt uit wat Amsterdam aanduidt als de Plusvoorziening voor ouderen, die onder meer is bedoeld voor schuldsanering en bijzondere bijstand. Te weinig Amsterdammers maakten daar in 1998 gebruik van.