Pensioenvoordeel `mannenberoep'

Werknemers die werken in bedrijfstakken met overwegend mannelijk personeel kunnen hun pensioen met een kwart verhogen. Dat is het gevolg van een voorgenomen maatregel van het kabinet om alleenstaanden eerlijker te behandelen in de Pensioen- en Spaarfondsenwet.

Alle werknemers die aanvullend pensioen opbouwen krijgen binnenkort de mogelijkheid af te zien van het recht op een nabestaandenpensioen in ruil voor een hoger eigen ouderdomspensioen.

Bij de berekening van de waarde van dat nabestaandenpensioen wilden de pensioenfondsen en verzekeraars aanvankelijk een verschil maken tussen mannen en vrouwen. Omdat vrouwen gemiddeld langer leven, is het nabestaandenpensioen dat een man opbouwt meer waard dan het pensioen dat een vrouwelijke werknemer voor haar partner bij elkaar spaart.

In het voorstel van de fondsen kreeg een vrouw die afziet van het recht op een nabestaandenpensioen 5 procent extra op haar eigen ouderdomspensioen, terwijl een man in dezelfde situatie 25 procent extra ouderdomspensioen zou krijgen.

Deze regeling bleek echter niet houdbaar, omdat pensioen als uitgesteld loon wordt beschouwd en een verschil op basis van geslacht indruist tegen het wettelijk recht van mannen en vrouwen op gelijke beloning voor dezelfde werkzaamheden.

Pensioenfondsen zijn nu voornemens om de waarde van het nabestaandenpensioen af te laten hangen van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen binnen het fonds. In bedrijfstakken, waar veel mannen werken wordt het percentage gesteld op 25 procent, bij een gelijke man-vrouw-verhouding wordt het 15 procent en in bedrijfstakken met veel vrouwen wordt het nabestaandenpensioen op 5 procent vastgezet. Die percentages gelden dan binnen die bedrijfstakken zowel voor de mannen als de vrouwen die hun nabestaandenpensioen willen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. De herziene regeling is vooral gunstig voor vrouwen die werken in `mannen-bedrijven': in plaats van met vijf procent kunnen ze straks hun eigen pensioen met een kwart verhogen.

Voordeelpagina 20