Onderzoek justitie Bijlmer niet op tijd af

Het strafrechterlijk onderzoek naar een aantal nog openstaande vragen over de Bijlmerramp zal vermoedelijk nog niet zijn afgerond als de parlementaire enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer volgende week haar eindrapport openbaart.

Dat heeft de Amsterdamse hoofdofficier van justitie mr. J. Vrakking desgevraagd bevestigd. Vrakking acht het ,,niet waarschijnlijk'' dat justitie donderdag uitsluitsel zal kunnen geven over de Cockpit Voice Recorder (CVR) en de gang van zaken rond de inzameling van de vrachtdoumentatie.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam startte in februari een strafrechterlijk onderzoek naar de verdwenen CVR, nadat getuige A. Bos voor de enquêtecommissie had verklaard dat hij nadere informatie had over een persoon die de CVR zou hebben meegenomen. Daarnaast werd er een gezamenlijk onderzoek gestart door het OM Amsterdam, Haarlem, de Rijksrecherche en het Korps Landelijke Politiediensten naar de gang van zaken rond het inzamelen van de vrachtbrieven op de avond van de ramp. Die moesten op Schiphol worden verzameld door de Rijkspolitie (RP), maar het is nooit duidelijk geworden door wie, op welk tijdstip en op welke lokatie dat exact is gebeurd.

Voor de commissie hebben functionarissen van El Al en de RP daar tegenstrijdige verklaringen over afgelegd. Ook tijdstippen in het RP-dagjournaal komen niet overeen met getuigenissen van politieambtenaren. De kwestie is van belang omdat dan kan worden vastgesteld wanneer de Nederlandse onderzoeksautoriteiten de beschikking hadden over alle op dat moment aanwezige ladingdocumenten.