LASERBEHANDELING WIJNVLEKKEN BIJ JONG EN OUD EVEN EFFECTIEF

Behandeling van wijnvlekken in het gelaat met een laser is op de kinderleeftijd niet effectiever dan op wat oudere leeftijd. Hoewel lasertherapie direct na de geboorte mogelijk en ook veilig is, moet het nut van zo'n vroegtijdige ingreep worden afgewogen tegen de aanzienlijke belasting en pijn die de behandeling, vooral voor kinderen, met zich meebrengt. Dat stelt plastisch chirurg Chantal van der Horst, die deze week aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde op een onderzoek naar psychosociale gevolgen en laserbehandeling van wijnvlekken.

Uit Van der Horsts studie bleek dat mensen met een wijnvlek veel vaker familieleden hebben met dezelfde afwijking (19,6%), dan op grond van de gemiddelde incidentie (0.3-0.6%) kan worden verwacht. Dat maakt het aannemelijk dat een erfelijke component een rol speelt, hoewel zij geen eenduidig overervingspatroon kon aantonen. In de toekomst zou DNA-onderzoek meer opheldering moeten verschaffen over de oorzaak van wijnvlekken, stelt Van der Horst.

Een wijnvlek kan gepaard gaan met afwijkingen van de dieper gelegen bloedvaten, waarbij het oog en het zenuwstelsel getroffen kunnen worden. Dat kan oogafwijkingen en neurologische afwijkingen, zoals epileptische insulten tot gevolg hebben. Van der Horst beveelt daarom aan om, afhankelijk van de grootte en de locatie van de vlek, kinderen regelmatig te laten screenen door een neuroloog en een oogarts.

De behandeling met een flash-lamp-pumped pulsed-dye laser is gebaseerd op verhitting van de uitgezette bloedvaatjes, waardoor die te gronde gaan. Om het effect van de behandeling te meten, vergeleek Van der Horst de kleur van de wijnvlek voor en na de behandeling met de kleur van de gezonde huid. Na gemiddeld vijf behandelingen was er 40% reductie in het kleurverschil. Bij geen van de patiënten in dit onderzoek trad volledige opbleking van de vlekken op.

Omdat psychosociale gevolgen van de wijnvlek het voornaamste motief vormen voor behandeling, onderzocht Van der Horst de impact van de aandoening op probleemgedrag bij kinderen en kwaliteit van leven bij (jong-)volwassenen. Probleemgedrag bleek niet in verhoogde mate voor te komen bij kinderen met een wijnvlek. Adolescenten en volwassenen daarentegen, ervoeren meer sociale problemen van hun aandoening dan een controlegroep zonder wijnvlek, en een verminderde geestelijke gezondheid en vitaliteit. De onderzoeker merkt daarbij op dat de proefpersonen wellicht niet geheel representatief zijn voor alle mensen met een wijnvlek, omdat zij zichzelf voor behandeling hebben aangemeld, zodat van zelfselectie sprake kan zijn.