Kabinet trekt extra geld uit voor agenten

Het kabinet heeft extra geld uitgetrokken voor het aanstellen van 3.000 agenten, waarover in het regeerakkoord afspraken zijn gemaakt. Minister Peper (Binnenlandse Zaken) krijgt ook extra geld om de salarissen voor de politie te verbeteren.

Hoeveel geld hiervoor precies wordt uitgetrokken is nog onduidelijk. De extra uitgaven zijn onderdeel van de afspraken die het kabinet gisteren maakte over de Voorjaarsnota. Ook de extra uitgaven voor zorg en onderwijs, waarover de coalitiepartijen bij de kabinetsformatie afspraken maakten, zijn overeind gebleven.

Het kabinet bereikte gisteren, na twee dagen vergaderen, overeenstemming over de uitgaven voor dit jaar en volgend jaar. De uitgaven voor volgend jaar worden in de zomer definitief vastgesteld als duidelijk is wat de ontwikkeling van de inflatie is en hoe de loonafspraken in de verschillende cao uitvallen. De lage inflatie waarvan het Centraal Planbureau nu nog uitgaat leidt tot tegenvallers.

Premier Kok noemde het ,,heel positief'' dat het kabinet zonder grote problemen overeenstemming bereikte over de begroting. Net als vorig jaar zijn de ministers het vroeg in het jaar eens geworden. Aanvankelijk werd ermee gerekend dat de begrotingsbesprekingen deze keer tot forse problemen zouden leiden door de omvang van de tegenvallers. Voor dit jaar heeft het kabinet te maken met incidentele tegenvallers, zoals de kosten van de wateroverlast, maar volgend jaar zijn er tegenvallers die terugkomen, zoals de sterk hoger uitvallende kosten voor de opvang van asielzoekers. Die bedragen voor dit jaar 1,2 miljard, in 2.000 2,2 miljard en lopen daarna op tot 2,9 miljard.

Premier Kok benadrukte dat de stijgende kosten in de toekomst worden gedrukt door de recente maatregelen die het kabinet heeft genomen om de instroom van asielzoekers te beperken en de uitstroom te vergroten. Het kabinet verwacht dat de maatregelen van staatssecretaris Cohen van Justitie de komende jaren een bedrag van 600 miljoen tot 1,5 miljard zullen opleveren.

Verder moeten alle departementen bijdragen aan het wegwerken van de tegenvallers. Kok zei dat het kabinet heeft gezocht naar specifieke maatregelen en afziet van de zogeheten ,,kaasschaafmethode'', waarbij departementen worden vastgelegd op een ronde bedragen en zelf mogen bepalen waar zij de bezuinigen toepassen. Het kabinet heeft overigens ook te maken met meevallers. Zo valt de afdracht aan de Europese Unie dit jaar lager uit dan eerder werd verwacht. Het kabinet trekt zowel dit jaar als volgend jaar 100 miljoen gulden extra uit voor noodhulp en vredesoperaties. Dit geld zal met name worden ingezet voor de situatie in Kosovo.