Illegaal bouwwerk

Bij het artikel Vlaamse illegale bouwers vrezen bulldozer (maandag 18 januari, pagina 10) over illegale bouwwerken in België werd een foto afgedrukt die de indruk zou kunnen wekken dat een van de afgebeelde woningen een illegaal bouwwerk betreft. Dit is nadrukkelijk niet het geval, zo is gebleken.