Golf

Zojuist teruggekeerd van een driejarig verblijf in de Filippijnen, het golfland bij uitstek in Azië, voel ik mij geroepen te reageren op de themabijlage over Golf (NRC Handelsblad, 8 april).

De Filippijnen hebben te kampen met een grote ongelijkheid van landbezit. De post-Marcos regeringen zijn weliswaar met landhervormingen begonnen, maar deze verlopen uiterst moeizaam en gaan gepaard met veel conflicten, vaak vergezeld van geweld. Het grootste conflict wordt veroorzaakt door de conversie van landbouwgrond naar grond voor de ontwikkeling van industrie en toerisme. Golf is een van de belangrijke speerpunten van de toeristenindustrie en veel landeigenaren krijgen daarom vrij gemakkelijk een vergunning om een golfbaan aan te leggen in plaats dat hun land onder boeren (pachters) wordt verdeeld (tegen betaling).

    • Cornelie Quist