`Europese regering economie'

Het gezelschap van ministers van Financiën van het eurogebied – de zogenaamde euro-11 – moet omgevormd worden tot een werkelijke Europese economische regering.

Dat voorstel heeft de Franse minister van Financiën, Strauss-Kahn, gisteren aan zijn collega's gedaan tijdens een informele bijeenkomst in Dresden. In het verleden hebben verschillende landen – waaronder Nederland – zich hard verzet tegen Franse plannen om de bijeenkomsten van de euro-11 meer dan een informele status te geven.

Strauss-Kahn zei er gisteren van uit te gaan dat de idee van een Europese economische regering nu niemand meer schrik aanjaagt. De euro-11 overlegt in de praktijk al niet alleen meer informeel, maar neemt ook besluiten. Volgens Parijs is het voorstel dan ook niet meer dan normaal.

De Duitse minister van Financiën, Eichel, die gisteren de informele bijeenkomst van de ministers van Financiën van de Europese Unie leidde, zei dat het nog te vroeg was om op het voorstel van Strauss-Kahn te reageren. Maar hij zei de gedachten van zijn Franse collega te beschouwen als een interessante bijdrage aan de discussie over de verbetering van de coördinatie van het economische en financiële beleid in het eurogebied.

Zowel Eichel als Strauss-Kahn benadrukten dat zij de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank (ECB) respecteren. Zij zeiden zeer tevreden te zijn met de renteverlaging waartoe de ECB onlangs besloot. Zij zeiden dat er geen sprake meer is van discussies over het beleid tussen de ministers van Financiën en de ECB, zoals het geval was onder Eichels voorganger van Financiën, Lafontaine, die vorige maand aftrad wegens onenigheid binnen het Duitse kabinet. Beiden vonden dat de renteverlaging heeft aangetoond dat de ECB zich in volledige onafhankelijkheid net als de euro-11 kan inzetten voor hetzelfde doel van economische groei en werkgelegenheid.

Bij aanbevelingen voor het financiële beleid aan de individuele landen zou vervolgens rekening gehouden kunnen worden met uiteenlopende economische omstandigheden en de gevolgen daarvan voor het eurogebied als geheel. Strauss-Kahn benadrukte dat zijn voorstel niet betekent dat hij vindt dat aan landen met economische problemen soepeler om mogen gaan met een eventueel financieringstekort.