China 1

De `openhartige' gesprekken tussen Jiang Zemin en Koningin Beatrix, wat deze ook mogen voorstellen, hebben bij Beatrix begrip gewekt voor de positie van de Chinese regering. Nog afgezien van het feit dat haar gesprekspartner de eerst verantwoordelijke is voor de lange reeks van schendingen van de mensenrechten en de onderdrukking van de studentenopstand is het toch niet te geloven dat het onderdrukkingsbeleid gerechtvaardigd wordt door de vrees voor de instabiliteit van het vasteland van China. De vorstin hoopt dat de dissidenten begrip hebben voor haar verantwoordelijkheid als staatshoofd. Waarom zouden de dissidenten begrip moeten opbrengen voor het onvoorstelbaar meten met twee maten waar het de schendingen van de mensenrechten betreft?

Tellen de slachtoffers van Jiang Zemin c.s. niet en die van bv. Milosevic wel? Weliswaar bracht koningin Beatrix het bezoek onder verantwoordelijkheid van het paarse kabinet, maar kennelijk had zij daartegen ook geen bezwaar. Zij toonde zich blij om China in het jaar, waarin gevierd (!) wordt dat het vasteland vijftig jaar geleden onder communistische heerschappij kwam, te bezoeken. Daarmee gaat zij voorbij aan de miljoenen slachtoffers, die in die vreselijke vijftig jaren zijn omgekomen, en geeft zij, zonder dat misschien te willen, blijk van een houding die haaks staat op haar jaarlijkse ons belerende kersttoespraken en van een dubbele moraal, zoals NRC-medewerker Van der Linden in de krant van 12 april zo treffend heeft verwoord.

    • P.J.G.A. Ego